W tym roku szkolnym  rozpoczęliśmy realizację  międzynarodowego  projektu

pt.: Effective Communication – A Successful Future Life, współfinansowanego w

ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

W ciągu 36 miesięcy będziemy współpracować ze szkołami z : Bułgarii (koordynator

projektu), Łotwy, Słowacji, Słowenii, Portugali oraz Czech. Nasze działania mają na

celu współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W dzisiejszych

czasach „erze komputerów” często nie potrafimy rozmawiać z najbliższymi,

rówieśnikami, czy nauczycielami. Miewamy problemy z okazywaniem emocji,

budowaniem pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Dlatego głównym celem projektu

jest udoskonalanie komunikacji międzyludzkiej w różnych dziedzinach życia

wykorzystując wszelakie metody porozumiewania się np.: werbalne, niewerbalne,

komputerowe itd. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość doskonalenia swych

umiejętności  z zakresu języka angielskiego poprzez rozmowy z naszymi partnerami

oraz prace projektowe.

Konkursy:

  1. Konkurs na logo Erasmus +
  2. Konkurs fotograficzny „My crazy family”