język polski gimnazjum

historia

ZAJĘCIA ART 1

ZAJĘCIA ART 2

WYMAGANIA MUZYKA GIMNAZJUM 1

WYMAGANIA MUZYKA GIMNAZJUM 2

Matematyka WYMAGANIA – KL. II

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

Biologia

plan-wynikowy-chemia-nowej-ery-1

WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z plastyki w gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM

Informatyka