język polski gimnazjum

historia

WYMAGANIA MUZYKA GIMNAZJUM 1

WYMAGANIA MUZYKA GIMNAZJUM 2

WYMAGANIA ZAJĘCIA ART 2

WYMAGANIA -ZAJĘCIA ART 1

wymagania edukacyjne z plastyki

Matematyka WYMAGANIA – KL. III

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

Biologia

WYMAGANIA EDUKACYJNE- GEOGRAFIA

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z plastyki w gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM

Informatyka 

WOS wymagania