język polski w klasach IV, V, VI

WYMAGANIA MUZYKA sp str 3

WYMAGANIA MUZYKA sp str 2

WYMAGANIA MUZYKA sp str 1

wymagania edukacyjne z plastyki

jezyk angielski-Junior-explorer

informatyka kl 4

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV SP

technika klasa4

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

wymagania-edukacyjne-historia-docx

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII