J. POLSKI – kryteria oceniania dla klasy 6

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

J. POLSKI – PSO

historia

WYMAGANIA MUZYKA sp str 3

WYMAGANIA MUZYKA sp str 2

WYMAGANIA MUZYKA sp str 1

wymagania edukacyjne z plastyki

jezyk angielski, Evolution plus 3

zajęcia komputerowe kl 6

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VI SP

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

technika klasa 6

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

wymagania-programowe-historia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

WDŻ klasa VI