PLAN PRACY ŚWIETLICY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
IM. JANA PAWŁA II
rok szkolny
2015/2016

 

Wrzesień 
1. Poznajemy zasady i zwyczaje obowiązujące w świetlicy i na stołówce szkolnej.
2. Wakacyjne wspomnienia- przeżycia z wakacji.
3. Zasady bezpieczeństwa w szkole i na drodze. Poznajemy zasady ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów.
4. Ekologia na co dzień Akcja „Sprzątanie Świata”. W królestwie jesieni- zbiórka żołędzi.

 

-Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy.
poznajmy się- ja, moja rodzina, mój dom, szkoła, koledzy i koleżanki (wzajemna prezentacja dzieci i wychowawców świetlicy).
-Zebranie członków świetlicy: organizacja pracy świetlicy przypomnienie regulaminu świetlicy, stołówki.

-Wykonanie gazetki okolicznościowej pt. „Witaj szkoło!”.
– Wykonanie elementów do dekoracji świetlicy.

-Zabawy ruchowe usprawniające orientację oraz zabawy z piłką na świeżym powietrzu.
Rysunkki nt. minionych wakacji, gazetki, piasek, kamyczki, szyszki- przynosimy pamiątki z wakacji.
– Zabawy ruchowe orientacyjno-porządkowe, sprawne ustawianie się.
-Zapoznanie się ze świetlicą i obiektem szkolnym.
-Gry i zabawy integrujące grupę.
Rozmowy na temat poszanowania sprzętu w świetlicy gier, zabawek.
-Czytanie głośne ze zrozumieniem fragmentów bajek.
-Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez ulicę.
-Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły: korytarzu, toalecie, sali gimnastycznej, szatni.

Październik
1. Moje zdrowie w moich rękach- wdrażanie dzieci o dbanie o własne zdrowie, właściwe odżywianie, uprawianie sportów, kształtowanie nawyków higieny osobistej.
2. Dzień Edukacji Narodowej- wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły. Rola nauczyciela w poznawaniu świata przez ucznia.
3. Złota Polska Jesień- filmy przyrodnicze, prace wykonane ze skarbów jesieni.
4. Nasze hobby i pasje- rozbudzanie zainteresowania działalnością hobbystyczną.
5. W magicznym świecie teatru. Rola teatru w życiu człowieka.

Figurki ze skarbów jesieni i zabawy inscenizacyjne fiurkami. Przynosimy liście i poznajemy gatunki drzew.
Pogadanki na temat właściwego odżywiania, higieny osobistej oraz uprawiania sportu, kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia pracy i nauki. Zabawy i gry ogólnorozwojowe, rozwijanie sprawności fizycznej.
– Laurki dla naszej Pani – technika dowolna.
Portret nauczyciela – malowany farbami.
-Tulipan dla Pani wykonany z kolorowego papieru techniką origami.

Spacer, plac zabaw, zbieramy kasztany, żołędzie, liście.
– rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną
 przedstawianie własnych zainteresowań

Listopad
1. Dla tych, co odeszli- symbolika święta. Pamięć o grobach najbliższych, grobach wojennych. „Trzy Dęby” zasady zachowania w miejscach wiecznego spoczynku.
2. Podróże po Polsce- najpiękniejsze regiony naszego kraju- zapoznajemy
się z mapą Polski.
3. Święto Niepodległości- zapoznanie dzieci z historią. Rozwijanie uczuć patriotycznych.
4. Dzień Życzliwości- savoir- vivre, czyli o dobrym wychowaniu. Kształtowanie nawyków grzecznościowych. Budowanie szacunku dla osób starszych.
5. Andrzejki – zwyczaje i tradycje wróżby.

Pogadanka na temat teatru, osób występujących, roli teatru w życiu człowieka.
Wyjaśnienie symboliki Święta Zmarłych.
– przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku.

Dzieci przynoszą pocztówki i opowiadają o ciekawych miejscach, które zwiedzały.

– zapoznanie dzieci z historią odzyskania niepodległości przez Polskę- uświadomienie ważności tego święta i konieczności jego obchodów, pogadanka z dziećmi na temat Ojczyzny, rozwijanie uczuć patriotycznych
– przypomnienie symboli narodowych godło, flaga, hymn
 kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odpowiednie zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, strój galowy.

– kształtowanie nawyków grzecznościowych – budzenie szacunku do ludzi starszych – rozwijanie wyobraźni,
 Pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych

– Pamiętajmy o naszej tradycji, wróżby i zwyczaje andrzejkowe
-budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy
– rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt, uwrażliwienie dzieci na los zwierząt.
-pogadanka „Jak możemy pomagać zwierzętom podczas zimy”, dokarmianie ptaków – wdrażanie do ochrony i pomocy ptakom.
Grudzień
1. Pozwólmy zwierzętom przetrwać zimę- kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt. Dokarmiamy ptaki.
2. Mikołajki- zwyczaje i tradycje mikołajkowe, sposoby przekazywania sobie upominków. List do św. Mikołaja.
3. Konkurs plastyczny związany z tematyką świąteczną.
4. Przygotowanie się do świąt. Ozdoby świąteczne, choinkowe, kartki bożonarodzeniowe. Tradycje i zwyczaje związane ze świętami.

Piszemy LIST DO ŚWIETEGO MIKOŁAJA.
-Wyszukiwanie zagadek i wierszy o Św. Mikołaju.
-Pamiętamy, aby sprawiać przyjemność bliskim.

– pogadanki na temat tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem
 Wypowiedzi dzieci o tym, czego życzymy bliskim, tworzenie kartek świątecznych, pisanie życzeń.
 Wykonanie dekoracji świątecznej i stroika w świetlicy.
-Wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych.

 

Styczeń

1. Wesoły karnawał- maski karnawałowe (prace plastyczne z papieru, gipsu).
2. Sporty zimowe- aktywność fizyczna w zimie.
3. Dzień babci i dziadka- kartki, laurki, życzenia.
4. Tolerancja- co to znaczy być tolerancyjny a nie obojętny.
5. Rodzina- prawa i obowiązki dziecka w rodzinie. Wspólne spędzanie czasu wolnego.

-Wykonywanie masek na Bal karnawałowy.
-Przygotowanie dekoracji karnawałowych
-Wykonanie gazetki tematycznej

-Wykonanie laurki dla Babci i Dziadka.
– Rysowanie ołówkiem portretu Babci i Dziadka.

– Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo zabaw zimowych, rozwijanie odpowiedzialności z własne zdrowie (m. in. odpowiedni ubiór..)

 

Luty

1. Bezpieczne ferie- bezpieczeństwo zabaw zimowych- rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie (odpowiedni ubiór). Pomysły na atrakcyjne wykorzystanie czasu wolnego.
2. Walentynki- rozmowy na temat wzajemnego obdarowywania się prezentami.
3. Pszczyna- moja miejscowość- najciekawsze miejsca w mojej okolicy.

Zapoznanie z pojęciem tolerancji.
Zabawy tematyczne.

– pogadanka na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie, zadania tematyczne

Prace plastyczne związane z tematyką zimowa, mandale- śnieżynki, bałwanki z waty,
-wykonanie kart walentynkowych, serduszek z masy solnej.

Kartki pocztowe z Pszczyną, jakie znam zabytki- rozmowa o naszym regionie.
 wspólne spędzanie czasu wolnego, ulubione zabawy, wspólne czytanie książek

 

Marzec

1. Święto kobiet (origami, kwiatki)- znaczenie święta.
2. Zdrowie i higiena- znaczenie aktywności w życiu, jako przejawu zdrowego stylu życia.
3. Powitanie wiosny- wykonanie „Marzanny”, pierwsze oznaki wiosny
4. Mój przyjaciel- cechy prawdziwego przyjaciela, znaczenie przyjaźni w życiu.

przypomnienie zasad kulturalnego spożywania posiłków, nakrywanie do stołu.

 zdrowy styl życia- plakaty, zdrowe odżywianie.

 prace plastyczne- kwiatki z bibuły, wierszyki
 Pogadanka o pierwszych oznakach wiosny.
 Rozpoznawanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów.
-rozwijanie spostrzegawczości-rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody – dbałość o czystość otaczającego nas środowiska.


Kwiecień
1. Święta wielkanocne- ozdoby świąteczne, rozmowy dotyczące tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.
2. Powrót skrzydlatych przyjaciół- uczymy się rozpoznawać gatunki ptaków.
3. Jestem przyjacielem przyrody- znajomość roślin, zwierząt- rysunki, gry przyrodnicze.
4. Dzień Ziemi- jak dbać o środowisko naturalne, kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci.

Wycinanki, filmy przyrodnicze, literatura.
– zwrócenie uwagi na rangę tradycji narodowych polskich i innych kultur, zapoznanie z tradycjami i obrzędami staropolskim,
– dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach
-Rozmowy na temat obyczajowości Świąt Wielkanocnych.
– rozpoznajemy gatunki ptaków, rysunki tematyczne, origami, kolorowanki,

– rozpoznajemy gatunki roślin, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry,

– pogadanki jak dbać o środowisko (segregacja śmieci, sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej, wody)
– rady na odpady
– umiem dokonywać wyborów, czyli rozważne zakupy, zadania i zabawy w postaci dramy
– zadania związane z kształtowaniem postaw ekologicznych u dzieci- dbałość o własne otoczenie, widzę śmieci- to podnoszę i wrzucam do kosza, uczę się odpowiedzialności za środowisko wszędzie, gdzie przebywam (postawa proekologiczna)
-Obchody Dnia Ziemi.

 

Maj
1. Majowe Święta- rozmowy dotyczące znaczenia świąt (święto Pracy, Konstytucja 3 Maja).
2. Dni książki- rola książki jako źródła wiedzy, moja ulubiona lektura. Prezentacja bohaterów ulubionych książek.
3. Rodzaje i gatunki muzyczne. Mój idol muzyczny.
4. Dzień Matki- upominki, laurki, wierszyki dla mojej mamy.

 symbole narodowe Polski, praca plastyczna.
– z książką za pan brat, czytam to wiem i lepiej rozumiem otaczający mnie świat, prace plastyczne- komiks, bohater z ulubionej lektury,

– muzyka łagodzi obyczaje- muzyka relaksacyjna, uspokajająca, muzyka taneczna,
– podkreślenie roli matki w rodzinie
 pogłębianie szacunku dla rodziców, kształtowanie uczuć miłości i przywiązania
 wdrażanie zasad kultury, na co dzień
 rozmowa jak mogę pomóc mamie.

 

Czerwiec
1. Międzynarodowy Dzień Dziecka- znaczenie przyjaźni międzynarodowej. Wzajemna pomoc i życzliwość podczas zabaw. Zapoznanie się z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata.
2. Dzień sportu- dyscypliny sportowe, znani sportowcy. Gry i zabawy zespołowe.
3. Podróże- pomysły na wakacyjne wyprawy. Rozbudzanie zainteresowań krajoznawczych. Kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji.
4. Wakacyjne rady- rozmowy dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji, jak unikać niebezpieczeństw i zagrożeń. Przypomnienie zasad ruchu drogowego.

 Zapoznanie się z życiem i wyglądem dzieci z różnych stron świata, podkreślanie znaczenia przyjaźni międzynarodowej, zachęcanie do koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw.

-wspólne tworzenie pomysłów na codzienna gimnastykę.
– budzenie zainteresowań krajoznawczych.
– kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji przyrody
 podkreślanie odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne .
 Moje wakacje” rysowanie kredą na asfalcie.
– praca plastyczna kolory lata, marzenia wakacyjne
 pomysły na wakacyjne wyprawy,
 – rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji, swobodne wypowiedzi uczniów nt. „ Jak bezpiecznie podróżować”?