Numer konta Rady Rodziców SP3:

31844800040007678630000101