Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie- Rok Szkolny 2017/2018

Przewodnicząca RR: Katarzyna Walecka

Zastępca: Jerzy Pistelok

Skarbnik: Grażyna Parma

Komisja rewizyjna: Janina Lasek, Agnieszka Kowalczyk- Skęczek, Skotnica Agata

członkowie Rady Rodziców:

Wrzeszcz Joanna, Pieńko Barbara, Kowalczyk- Skęczek Agnieszka, Kałamała Katarzyna, Mazur Monika, Drobik Ewa, Janecka Ewa, Mielczarek Stela, Oszek Dorota, Sojka Anna, Szymura Natalia, Skotnica Agata, Rozmus Ewa, Rzepecka Magdalena

Numer konta Rady Rodziców SP3:

29844800040037975730000001

Składka na RR w Roku Szkolnym 2017/2018 wynosi 30 zł.