Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie- Rok Szkolny 2017/2018

Przewodnicząca RR: Katarzyna Walecka

Zastępca: Jerzy Pistelok

Skarbnik: Grażyna Parma

Numer konta Rady Rodziców SP3:

31844800040007678630000101