Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszczynie- Rok Szkolny 2018/2019

Przewodnicząca RR:

Zastępca:

Skarbnik:

Komisja rewizyjna:

członkowie Rady Rodziców:

Numer konta Rady Rodziców SP3:

29844800040037975730000001

Składka na RR w Roku Szkolnym 2018/2019: