Prosimy rodziców o zapoznanie się z rozkładem materiału z przedmiotu Wychowanie do Życia w Rodzinie i zaopiniowanie go na najbliższej wywiadówce w dniu 14 września 2017 roku.

Rozklad materialu wdz 2018