Rada Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Joanna Rozmus-Cader- opiekun

Przewodnicząca: Waluk Aleksandra, Czembor Marta

Zastępca: Kłysiewicz Maciej, Anna Kowalczyk

Sekretarz, skarbnik: Przybylska Maja