W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu ogólnopolskiego: „Śniadanie daje moc” i otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie.