Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań:

 1. Klub Turystyczny „Wichura”- Joanna Rozmus-Cader
 2. Kółko ortograficzne- Wioleta Miga
 3. Kółko komunikacyjne- Danuta Kamińska
 4. Kółko języka polskiego dla klas VI- Aleksandra Smołka
 5. Kółko teatralne- Aleksandra Smołka
 6. Kółko biblijne- Barbara Soloch-Kwaśny
 7. Kółko matematyczne- Izabela Szymczak
 8. Kółko matematyczne- Irena Jankowska
 9. Bajkowe spotkania- Anna Biały
 10. Kółko taneczne- Beata Bohm
 11. Kółko komputerowe- Sławomir Kloc
 12. Kółko przyrodniczo-ekologiczne- Anna Kubica
 13. Kółko czytelnicze kl IV-VI- Halina Giez

Szczegóły na temat kół zainteresowań u nauczycieli prowadzących:).

ZAPRASZAMY!!!