Dzięki projektowi napisanemu przez opiekunów klubu, udało się pozyskać dla klubu tysiąc złotych! Pieniądze zostaną przeznaczone na wyjazd w Sudety:)

ZAPRASZAMY:)