„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła przystąpiła do XIV edycji jednego z największych w Polsce programów edukacyjnych „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. 

Bezpieczeństwo dziecka jest bardzo ważne. Zwłaszcza wtedy, gdy najmłodsi stają przed wyzwaniem przekroczenia progu szkoły po raz pierwszy. Poza nowymi obowiązkami okres ten wiąże się dla pierwszoklasisty z zupełnie nieznanymi dotąd sytuacjami: nawiązywaniem nowych relacji z rówieśnikami, samodzielnymi powrotami ze szkoły, wycieczkami klasowymi, korzystaniem z Internetu czy zostawaniem samemu w domu.

Rozpoznawanie zagrożeń i podejmowanie świadomych decyzji – zarówno na drodze, jak i w innych okolicznościach – to bardzo ważne umiejętności, których dzieci powinny uczyć się już od wczesnych lat szkolnych. Właśnie dlatego powstała Akademia Bezpiecznego Puchatka – program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, który obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w pięciu strefach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie, a także w relacji z rówieśnikami.

Nam wszystkim zależy, aby dzieci miały pełne radości i beztroskie dzieciństwo, a przy tym były bezpieczne. Choć nie uchronimy najmłodszych przed wszystkimi zagrożeniami, możemy uczyć ich, jak właściwie na nie reagować. Dzięki temu, że program uwzględnia szeroki zakres tematyczny, oprócz zasad ruchu drogowego, przekazujemy dzieciom wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, poruszania się w Internecie, samodzielnego pozostawania w domu, utrzymywania bezpiecznych relacji z rówieśnikami, a także właściwych reakcji w kontakcie z nieznajomymi.

Zajęcia w klasach młodszych będą prowadzone przez wychowawców klas pierwszych
i pedagoga.

W ramach programu zostały również przygotowane wskazówki dla rodziców.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Akademia Bezpiecznego Puchatka _PREZENTACJA DLA RODZICÓW

https://akademiapuchatka.pl/artykuly/