Dnia 23.11.2023r. zorganizowano dyskotekę andrzejkową.
Andrzejki to ostatnia zabawa przed rozpoczęciem Adwentu – czasem oczekiwania na przyjście Zbawiciela.
Dzieci bawiły się doskonale, nie zapominając o wróżbach na przyszły rok.
Współcześnie andrzejki mają głównie charakter zabawy, a nie jak to kiedyś, matrymonialny.