Dnia 25 stycznia 2018 r. pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie przeprowadzi w klasie VI a anonimową ankietę, dotyczącą zwyczajów związanych z użytkowaniem internetu.

Jeżeli rodzic/opiekun nie wyraża zgody, aby ich dziecko wypełniło ankietę, prosimy o kontakt z administracją szkoły-

tel.: 32-212 82 78

Dyrektor szkoły
Władysław Chrobok