W naszej świetlicy prowadzone są cykliczne zajęcia pod tytułem „Bajko-czytanie”.  Zajęcia te prowadzą uczennice klasy III C gimnazjum pod opieką wychowawcy świetlicy. Dzieci bardzo chętnie biorą w nich udział. Dziewczyny czytają dzieciom bajki z morałem i terapeutyczne, przygotowują pytania do tych bajek i zagadki. Pod koniec zajęć dzieci pod ich kierunkiem tworzą prace plastyczne.