Kiedy ostatnio otrzymaliście prywatny list w kopercie, dostarczony pocztą i ręcznie pisany? Kiedy taki wysłaliście? Sztuka ręcznego pisania listów niestety zanika, a e-maile wcale ich nie zastępują .Piszemy krótkie wiadomości  SMS zawierające różnego rodzaju skróty i uproszczenia. Dlatego cieszymy się, że tak wielu z Was wykazało chęć i podjęło wyzwanie pisania tradycyjnych listów w języku angielskim. Mamy nadzieję, że dzięki temu nawiążecie nowe przyjaźnie korespondencyjne, odkryjecie radość z pisania listów pisanych na tradycyjnym papierze oraz będziecie mogli zastosować język angielski w komunikacji z rówieśnikami z krajów partnerskich biorących udział w projekcie Erasmus+.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Justyną Sobczak lub Panią Kasią Kubicą-Pękałą.