BIBLIOTEKA SZKOLNA

W czasie zdalnego nauczania biblioteka szkolna dokonuje wypożyczeń w godz. 8.00-13.00.
Proponujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu upewnienia się, czy dana pozycja jest dostępna.
W bibliotece zachowywane są względy bezpieczeństwa – książki przyjęte od czytelników poddawane są trzydniowej kwarantannie.
Wypożyczających prosimy o stosowanie środków ochronnych (dezynfekcja rąk, maseczka).

Zapraszamy!

tel. 212 82 78, w. 35 (biblioteka)