Resuscytacja Krążeniowo- Oddechowa w SP3.

W piątek 16 października uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo- oddechowej, którego organizatorem była fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak w godzinach 12:00- 12:30 kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły z klas IIIa, IIIb i Vb wykonywali sztuczne oddychanie i masaż serca trzem manekinom. Pod okiem przeszkolonych nauczycieli i higienistki szkolnej doskonale sobie poradzili z zadaniem. Akcja miała na celu nauczenie młodych ludzi, ratowania życia innym. Była ona początkiem przeprowadzania kursów pierwszej pomocy w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Joanna Rozmus-Cader