Upamiętnienie ważnego momentu z okazji 1058. rocznicy chrztu Polski

Społeczność szkolna na zajęciach z wychowawcą, a także na lekcjach historii,
pogłębiała wiedzę historyczną mającą na celu kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodych Polaków.

Uczniowie zapoznali się z fragmentami kronik oraz listów tamtego okresu, które przybliżyły realia życia w czasach Mieszka I. Tekstami źródłowymi zrozumieli rolę chrztu Polski w kształtowaniu tożsamości narodowej i wartości patriotycznych.
Ważne było zrozumienie oraz pamięć historyczna dla budowania silnego społeczeństwa,
jak również dbałość o dobro wspólne.