Dokumentem do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) jest złożenie do pracodawcy oświadczenia (art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ustawa weszła w życie z dniem 8 marca 2020 r.

Wzór oświadczenia dostępny poniżej

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy