Zdjęcia w galerii:)

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy szkolne panie logopedki- p. A. Śliwka oraz p. M. Ciszewska zorganizowały 7 marca zajęcia logopedyczne dla chętnych dzieci przebywających na świetlicy.

Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca logopedy, w jaki sposób prowadzona jest terapia logopedyczna oraz na co należy zwrócić uwagę, aby poprawnie mówić. Dzieci chętnie wykonywały proponowane ćwiczenia. Z zaangażowaniem usprawniały motorykę aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego.

W nawiązaniu do tegorocznego hasła EDL „Komunikowanie się nie tylko słowami…” dzieci rozpoznawały symbole Programu Językowego Makaton oraz doskonaliły sztukę porozumiewania się poznając podstawowe zwroty i gesty w języku migowym.