W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Dnia Życzliwości pod koniec listopada w naszej szkole zrealizowano szereg aktywności. Uczniowie wraz z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem uczestniczyli w warsztatach „Co to znaczy być tolerancyjnym?”
Dla starszych klas przygotowano prezentacje multimedialne a młodsze dzieci mogły zobaczyć filmy na temat tolerancji i życzliwości.
Każda z klas w ramach akcji przygotowała miłe niespodzianki dla kolegów i koleżanek w formie zagadek, dobrych uczynków, uprzejmych wyzwań.  Klasy III-VIII miały możliwość wzięcia udziału
w konkursie plastycznym „Tolerancja, życzliwość to …”.

Nasza akcja potwierdziła, że warto wykazywać się tolerancją i życzliwością na co dzień wobec osób
z najbliższego i dalszego otoczenia. Pamiętajmy, że bycie uprzejmym i serdecznym nie kosztuje dużo, a przynosi wiele radości i uśmiechu, zarówno nam, jak i tym, których uśmiechem
i serdecznością obdarujemy. Pozytywna postawa i ciepło, które przekazujemy, mają ogromny wpływ na świat i ludzi wokół nas.