22 kwietnia każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to okazja do podjęcia działań w celu poprawienia stanu środowiska. Również i nasza szkoła bierze udział w tej akcji.

Tradycyjnie jak co roku odbył się turniej klas. Drużyny rywalizowały ze sobą  w Konkursie Matematyczno –  Ekologicznym ”Jeden z Siedmiu” oraz rysowały plakat na temat: „ Walka                              z zanieczyszczeniami plastikowymi odpadami”.

Nad całością turnieju czuwało jury w składzie: Jadwiga Danielczyk, Halina Giez I Wioletta Miga.

Były to 2 godziny emocji i wspaniałej postawy  wszystkich drużyn, a zwłaszcza czwartoklasistów, którzy wykazali się wiedzą i opanowaniem!

Ostatecznie zwycięzcami turnieju zostali:

I miejsce  – klasa IV b

II miejsce  – klasa VI a

III miejsce  – klasa V b

Gratulujemy!