Wprawdzie egzamin ósmoklasisty 2020 miał odbyć się w kwietniu, ale z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono na czerwiec.
Dzisiaj tj. 16.06.2020r. nasi uczniowie zmagali z językiem ojczystym, jutro z matematyką, natomiast w czwartek z językiem obcym nowożytnym.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ważne w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dlatego młodzieży bardzo zależy na napisaniu jak najlepiej.
Naszym ósmoklasistom życzymy wytrwałości oraz powodzenia.