Tydzień wcześniej siódmoklasiści próbowali zmierzyć się z pierwszymi testami, które już za rok będą pisali w ramach jednego z wymogów ukończenia edukacji na poziomie szkoły podstawowej.
A dzisiaj tj. 23.05.2023r. nasi uczniowie klas ósmych zmagali z językiem ojczystym, jutro z matematyką, natomiast w czwartek z językiem obcym nowożytnym. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są ważne w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dlatego młodzieży bardzo zależy na napisaniu jak najlepiej.
Życzymy im wytrwałości oraz powodzenia.