Rada Rodziców Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Pszczynie bardzo serdecznie prosi Rodziców dzieci szkoły i przedszkola o przyniesienie fantów, które zostaną przeznaczone na zabawę “Babski Comber”, która odbędzie się w listopadzie.

Cały dochód ze sprzedaży zostanie wpłacony na konta Rady Rodziców. Z tych środków z kolei skorzystają nasze dzieci.

Fanty prosimy przynosić do wychowawców do dnia 04.11.2019r.

                                                                      Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Rada Rodziców ZSP w Pszczynie