Końcem kwietnia młodzież naszej szkoły intensywnie pracowała nad realizacją filmu pod tytułem “Romeo i Julia” na podstawie tragedii Williama Szekspira. Wysiłek zastał uhonorowany I miejscem w Powiatowym Konkursie Filmowym “LITERATURA FILMEM PISANA”.

Grupa w składzie: Anna Kowalczyk, Paulina Pojda, Joanna Ryba, Dagmara Skaźnik oraz Oskar Psik przedstawili emocje zakochanych bohaterów sztuki w minimalistyczny sposób, by skupić się nad wyrazem artystycznym, w szczególności nad obrazem i światłem. W przekonaniu młodych świat pozawerbalny jest alternatywą na wyrażania uczuć.
Gratulujemy!!!