Koniec roku to czas zimowo – świąteczny.  Korzystając z śnieżnej aury, radosnej atmosfery przedświątecznej, uczniowie klasy Va, VII a, VII b  udali się na spacer do Pszczyny,
a następnie do  Urzędu Miejskiego w Pszczynie w celu zrozumienia charakteru tejże instytucji. Piątoklasiści i siódmoklasiści poznali m. in.: Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz salę obrad Rady Miasta Pszczyny.
Z pewnością dla młodych ludzi spotkanie z Panem Burmistrzem Dariuszem Skrobolem
było  wspaniałym przeżyciem.
Dla nich to kolejna lekcja obywatelska.
Na zakończenie wspólne zdjęcie i piękna przedświąteczna pamiątka.