W dniach 21 i 22 maja uczniowie klas III i IV, którzy ukończyli 10 lat przystąpili do egzaminu na Kartę Rowerową. Dzieci sprawdzały swoją wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz umiejętności jazdy na rowerze. Wszystkim uczniom, którzy zdali część teoretyczną i praktyczną egzaminu gratuluję zdobycia pierwszego „prawa jazdy”. Tych, którym się nie powiodło zachęcam do dalszej nauki i zapraszam we wrześniu na poprawkę.

Danuta Kamińska