Prze nami wakacje, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. 20 maja 2021 weszły w życie przepisy, które regulują wiele zachowań użytkowników hulajnóg elektrycznych, ale nie tylko.

Na hulajnodze elektrycznej mogą jeździć osoby, które mają kartę rowerową, lub prawo jazdy kategorii AM albo inne.
Osoby, które ukończyły 18 lat (podobnie jak w przypadku rowerów), mogą korzystać
z hulajnogi elektrycznej bez uprawnień.

Dzieci w wieku do 10 lat, mogą jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w strefie zamieszkania   i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnogą elektryczną wolno jeździć głównie po drodze dla rowerów oznaczonej znakiem   , albo po wyznaczonym pasie ruchu dla rowerów.
Czyli – jeżeli wzdłuż drogi prowadzi droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów, użytkownik hulajnogi elektrycznej ma obowiązek jechać tamtędy z maksymalną prędkością 20 km/h.
Jeśli nie ma drogi albo pasa dla rowerów, można skorzystać z jezdni, ale pod warunkiem, że na danej drodze maksymalna dozwolona prędkość wynosi nie więcej niż 30 km/h. Nawet wtedy prędkość dopuszczalna na hulajnodze wynosi 20 km/h.
Jeśli dozwolona prędkość na jezdni jest wyższa, korzystanie z jezdni odpada i pozostaje chodnik.

PAMIĘTAJ! Jadąc po chodniku na hulajnodze elektrycznej, wolno jechać najwyżej
z prędkością pieszego – przepisy nie określają jej precyzyjnie, ale w praktyce oznacza to: nie szybciej niż 6 km/h.
Poza tym kierujący hulajnogą ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym i nie ma prawa utrudniać im ruchu!

Zamiar skrętu należy sygnalizować kierunkowskazem lub wyciągniętą ręką – jak na rowerze.

W nowych przepisach zostały wyodrębnione UTO – Urządzenia Transportu Osobistego.
Są to (oprócz hulajnogi elektrycznej) pojazdy napędzane elektrycznie, bez siedzenia
i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
Chodzi tutaj o deskorolki elektryczne sterowane pilotem lub balansowaniem ciała, jednokołowce elektryczne i wszelkie inne pojazdy, które mają silnik i pozwalają bez wysiłku przemieszczać się w warunkach miejskich z maksymalną prędkością do 20 km/h – podobnie jak w przypadku hulajnogi elektrycznej.

Przepisy które ich dotyczą, są takie same jak przepisy regulujące korzystanie z hulajnóg elektrycznych. Z jednym wyjątkiem – ten wyjątek to zakaz korzystania z jezdni i pasa ruchu dla rowerów wydzielonego na jezdni.

Pojawiły się również przepisy dotyczące Urządzeń Wspomagających Ruch (UWR).
Chodzi tutaj o urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni, czyli rolki, wrotki, deskorolki, hulajnogi tradycyjne, itp.
Z takiego sprzętu można korzystać bez ograniczeń wiekowych i bez uprawnień. Mając UWR, można jechać po chodniku, po drodze dla pieszych i po drodze dla rowerów, pamiętając, że obowiązuje ruch prawostronny.
Za pomocą UWR nie wolno jednak wjeżdżać na pas ruchu dla rowerów na jezdni.

PIESZY

1 czerwca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pieszych. Najważniejsze zmiany to:

zakaz korzystania z telefonów i urządzeń elektronicznych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych,

– nie tylko pieszy będący na przejściu, ale również pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

PAMIĘTAJ!

Najważniejsza zasada ratująca życie i zdrowie to „Zasada ograniczonego zaufania”.  Może warto stracić kilka sekund, ustąpić pomimo pierwszeństwa, ale zachować zdrowie a nawet życie!

Zainteresowanych pogłębieniem tematu i przypomnieniem sobie przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów zapraszam na stronę: https://www.brd.edu.pl/

Życzę wszystkim bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się po drodze
i korzystania z różnych środków transportu:

– nauczyciel wychowania komunikacyjnego

Hulajnogi i inne