II OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI
– na podstawie wiersza Janusza Korczaka „Prawa Dziecka”

pod honorowym patronatem 

Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i 

Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt: „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI” – na podstawie wiersza Janusza Korczaka „Prawa Dziecka” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku- Zdroju

W naszej szkole przeprowadzimy etap szkolny. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII Szkół Podstawowych całej Polski

Celem konkursu jest:

  • zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka,
  • rozwijanie szacunku do drugiego człowieka niezależnie od koloru skóry, pochodzenia czy narodowości,
  • uczenie korzystania ze swoich praw jednocześnie szanowanie praw innych ludzi,
  • popularyzacja życia i twórczości Janusza Korczaka – obrońcy praw dziecka,
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych i wymiana doświadczeń.

Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie klas I – II

Kategoria II – uczniowie klas III – IV

Kategoria III – uczniowie klas V –VI

Kategoria IV – uczniowie klas VII – VIII

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

Format pracy: A-3

Technika dowolna: malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

Praca powinna zawierać werset wiersza mówiący o prawie dziecka, do którego wykonano pracę plastyczną.

Termin składania prac do 27 września 2021 r. w gabinecie pedagoga i psychologa lub wychowawcy klasy

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 października 2021 r. r. na stronie internetowej organizatora.

https://sptrzcinskozdroj.edupage.org/

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w dniu 29 października 2021 r.

Wiersz pt.  „Prawa Dziecka” Janusz Korczak

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić

Stworzyli dla Was mądre prawa

Więc je, na co dzień i od święta

Spróbujcie dobrze zapamiętać.

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi

I mam prawo wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały w prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie.”

Jeszcze raz zachęcamy do udziału: zespół psychologiczno – pedagogiczny.