Rodzice uczniów udających się do szkoły średniej zlokalizowanej poza Pszczyną, są zobowiązani do osobistego odbioru karty zdrowia ucznia z gabinetu pielęgniarki szkolnej SP3, w dniach:
wtorek oraz czwartek, w godz. 7.00-14.00.