Zapraszamy klasy IV-VII do wzięcia udziału w konkursie grafiki komputerowej, który organizowany jest w ramach projektu Erasmus+.

Temat: “Jak Cię widzą, tak Cię piszą”,

czyli jak należy się ubierać stosownie do miejsca i sytuacji , w której się znajdujemy.

Format: A4 czyli 210×297 mm.

Prace wykonywać będziemy na lekcjach Informatyki i zajęć komputerowych w dniach 9-13.10.2017 r.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Podobny obraz