Klasa 3a przez cały rok szkolny 2023/2024 uczestniczy w zajęciach innowacyjnych dotyczących szeroko pojętego zdrowia. Tym razem udało nam się spotkać z ratownikiem pierwszej pomocy.

Uczniowie mieli okazję praktycznie przećwiczyć wzywanie karetki pogotowia ratunkowego. Zapoznali się z komunikatami dyspozytora, wiedzą też, jakie informacje należy dyspozytorowi przekazać. Pamiętają, że nie mogą zakończyć rozmowy z dyspozytorem jako pierwsi,
muszą do końca wysłuchać komunikatów i odpowiedzieć wyczerpująco na wszystkie pytania.

Dzieci miały również okazję, żeby w parach trochę pobawić się w prawdziwe udzielanie pierwszej pomocy. Jedna osoba z pary była nieprzytomna, natomiast druga musiała określić jej stan i jej pomóc. Dzieci sprawdzały oddech osoby poszkodowanej (3 zasady – widzę, słyszę, czuję), udrożniały drogi oddechowe (odchylały głowę do tyłu), sprawdzały stan ogólny kończyn, szukały ewentualnych urazów.

Następną formą nauki poprzez zabawę w parach było położenie osoby nieprzytomnej w pozycji bocznej ustalonej. Każdy uczestnik zajęć miał okazję to potrenować.

Ostatnim etapem lekcji było uświadomienie sobie, że wykonywanie masażu serca wcale nie jest takie łatwe. Wręcz przeciwnie – wymaga ćwiczeń oraz nakładu sił. Każdy uczeń wykonywał przez chwilę masaż serca na fantomie „Little Anne”.

Dziękujemy prowadzącemu zajęcia za przekaz wiedzy i możliwość doskonalenia naszych umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie z klasy 3a wraz z wychowawcą

Galeria zdjęć