EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1.04  e.wczesnoszkolna_3_b-01.04.

30.03  e.wczesnoszkolna_3_b-30.03

27.03  e.wczesnoszkolna_3_b-27.03

26.03  e.wczesnoszkolna_3_b-26.03

25.03  plik 3b -25.03

J. ANGIELSKI (plik do pobrania)

1-2.04  j.ang. kl. 3b 01.04-02.04

25.03  j.angielski b3

RELIGIA (pliki do pobrania)

31.03  Religia- Kl. III A i B

25.03  Dokument 33 (4)

Jak przeżyć niedzielę

Dla uczniów z zajęć Koła Ruchu Drogowego (plik do pobrania)

31.03-8.04  Skrzyżowanie równorzędne 31.03 – 8.04

25.03  Kolejność na skrzyżowaniu

KARTA PRACY- MANEWRY NA DRODZE