kryteria oceniania wypowiedzi w klasach IV, V, VI (I semestr)

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYMAGANIA MUZYKA sp str 3

WYMAGANIA MUZYKA sp str 2

WYMAGANIA MUZYKA sp str 1

wymagania edukacyjne z plastyki

jezyk angielski-Junior-explorer

informatyka kl 4

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy IV SP

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

technika klasa4

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

wymagania-edukacyjne-historia-docx

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

WDŻ klasa IV