PRZEDMIOTOWY-SYSTEM-OCENIANIA-Z-JĘZYKA-POLSKIEGO-WG-NOWEJ-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4

kryteria oceniania wypowiedzi w klasach IV, V, VI (I semestr)(1)

j. angielski kl.-4-kryteria-oceniania

Informatyka_4

Wymagania-na-poszczególne-oceny-z-matematyki-w-klasie_4

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

Pso_przyroda

Wymagania_edukacyjne_przyroda_4

Przedmiotowe-zasady-oceniania-technika klasa-4

Wymagania-edukacyjne-historia-4-klasa

PLASTYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

MUZYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa IV