kryteria oceniania wypowiedzi w klasach IV, V, VI (I semestr)

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

WYMAGANIA MUZYKA sp str 3

WYMAGANIA MUZYKA sp str 2

WYMAGANIA MUZYKA sp str 1

wymagania edukacyjne z plastyki

jezyk angielski, Evolution plus 2

Informatyka kl 5

Matematyka-klasa-5

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5

technika klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

wymagania-programowe-historia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 

WDŻ klasa V

kl. 5 wymagania edukacyjne z geografii