PRZEDMIOTOWY-SYSTEM-OCENIANIA-Z-JĘZYKA-POLSKIEGO-WG-NOWEJ-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 5

kryteria oceniania wypowiedzi w klasach IV, V, VI (I semestr)(1)

j. angielski kl.5-kryteria-oceniania

Informatyka 5

Wymagania-na-poszczególne-oceny-kl_5

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

Pso_biologia

Wymagania_edukacyjne_biologia_5

Przedmiotowy-system-oceniania- technika klasa-5

Wymagania-edukacyjne-historia-5-klasa

PLASTYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

MUZYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa V

kl. 5 wymagania edukacyjne z geografii