kryteria oceniania wypowiedzi w klasach IV, V, VI (I semestr)

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

j. angielski kl.5-kryteria-oceniania

Informatyka kl 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-5

wymagania technika klasa 5

wymagania-programowe-historia

PLASTYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

MUZYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa V

kl. 5 wymagania edukacyjne z geografii