PRZEDMIOTOWY-SYSTEM-OCENIANIA-Z-JĘZYKA-POLSKIEGO-WG-NOWEJ-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 6

kryteria oceniania wypowiedzi w klasach IV, V, VI (I semestr)(1)

kryteria oceny wypracowa˝ w klasach VI (IIsemestr), VII i VIII(1)

j. angielski kl.6-kryteria-oceniania

Informatyka_6

Wymagania-na-poszczególne-oceny-z-matematyki-w-klasie_6

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

Pso_biologia

Wymagania_edukacyjne_biologia_6

Przedmiotowy-system-oceniania- technika klasa-6

wymagania-programowe-historia

PLASTYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

MUZYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa VI

kl. 6 wymagania edukacyjne z geografii