kryteria oceniania wypowiedzi w klasach IV, V, VI (I semestr)

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

kryteria oceny wypracowań w klasach VI (IIsemestr), VII i VIII

jezyk angielski, Evolution plus 3

Informatyka kl.6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

technika klasa 6

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

wymagania-programowe-historia

PLASTYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

MUZYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa VI

kl. 6 wymagania edukacyjne z geografii