J. POLSKI – kryteria oceniania dla klasy 7

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

kryteria oceny wypracowań w klasach VI (IIsemestr), VII i VIII

historia

WYMAGANIA MUZYKA sp str 3

WYMAGANIA MUZYKA sp str 2

WYMAGANIA MUZYKA sp str 1

wymagania edukacyjne z plastyki

język angielski,Teen-explorer

Fizyka

informatyka kl 7

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy VII SP

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7

chemia-plan-wynikowy-klasa-7

CHEMIA – PSO

kl. 7 wymagania edukacyjne z geografii

Język niemiecki – klasa VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa VII