PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ — zmiana wrzesień 2021

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

kryteria oceny wypracowań w klasach VI (IIsemestr), VII i VIII

j. angielski kl.7-kryteria-oceniania

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Fizyka

Informatyka klasa 7

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

wymagania-edukacyjne-z-biologii-dla-klasy-7

chemia-plan-wynikowy-klasa-7

CHEMIA – PSO

kl. 7 wymagania edukacyjne z geografii

J. niemiecki – wymagania edukacyjne

PLASTYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

MUZYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa VII