PRZEDMIOTOWY-SYSTEM-OCENIANIA-Z-JĘZYKA-POLSKIEGO-WG-NOWEJ-PODSTAWY-PROGRAMOWEJ

J. POLSKI – dostosowanie wymagań edukacyjnych

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 7

kryteria oceny wypracowa˝ w klasach VI (IIsemestr), VII i VIII(1)

j. angielski kl.7-kryteria-oceniania

Informatyka_7

Matematyka-wymagania-na-poszczególne-oceny-w-klasie-7 m

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA I METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW- technika

Pso_biologia

Wymagania_edukacyjne_biologia_7

Pso_fizyka

Wymagania_edukacyjne_fizyka7

CHEMIA-PSO kl. VII

Wymagania-programowe-chemia-klasa-7

kl. 7 wymagania edukacyjne z geografii

J.-niemiecki-wymagania-edukacyjne

PLASTYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

MUZYKA-wymagania-na-poszczególne-oceny

1. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

WDŻ klasa VII