“KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”- to ogólnopolski program edukacyjny dotyczący bezpieczeństwa. Koordynatorem w naszej szkole tego programu jest Pani Danuta Kamińska.

Zasady programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”:

 • 1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.
 • 2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej (znajduje się on w panelu po lewej stronie).
 • 3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, aby organizatorzy mogli dostarczyć wystarczającą ilość materiałów edukacyjnych.
 • 4. Do zgłoszonej do programu szkoły wysyłana jest przesyłka zawierająca:
  1. materiały dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji (na płycie CD),
  2. książeczki edukacyjne dla dzieci „Zostań członkiem Klubu”,
  3. broszurę informacyjną dla rodziców,
  4. certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.
 • 5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności – na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszurę informacyjną dla rodziców.
 • 6. Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabywa prawo do posługiwania się certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
 • 8. Szkoły mogą przesyłać dokumentację zdjęciową oraz sprawozdanie z przeprowadzonych działań na adres mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl
 • 9. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w panelu bocznym.
 • 10. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl