W związku z epidemią koronawirusa Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie informuje o wprowadzonych procedurach:

– placówka od dnia 16.03.2020r.do dnia 25.03.2020r. jest zamknięta dla wszystkich interesantów, rodziców oraz uczniów,

– w sytuacjach tylko bardzo pilnych i niecierpiących zwłoki interesant/rodzic może zostać wpuszczony na teren placówki po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania oraz przeprowadzeniu wstępnego wywiadu,

– rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli trwa. Podpisany wniosek i wymagane załączniki można wysłać pocztą tradycyjną, przez e-puap lub przesłać skan/zdjęcie pocztą e-mail (konieczność dostarczenia oryginałów w późniejszym czasie).

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższego komunikatu.