Komunikat

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Pszczyna na bieżąco śledzi sytuację związaną z zapowiadanym na poniedziałek 08.04.2019r. strajkiem w oświacie. W dniu dzisiejszym okazało się, że nie dojdzie do zawarcia porozumienia i zapowiadany strajk prawdopodobnie rozpocznie się.

Burmistrz Pszczyny w dniu 05.04.2019r. o godzinie 15.30 kolejny raz spotkał się z Dyrektorami wszystkich placówek oświatowych, dla których gmina Pszczyna jest organem prowadzącym, w celu szczegółowego rozeznania sytuacji w poszczególnych placówkach oraz możliwych zagrożeń związanych z ich funkcjonowaniem w okresie strajku.

Po zebraniu informacji od Dyrektorów szkół i przedszkoli na dzień dzisiejszy wynika, że na terenie gminy Pszczyna w strajku najprawdopodobniej będą brali udział pracownicy wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1.

Jak ustalono, w każdej z placówek oświatowych w związku ze strajkiem zaistnieją poważne trudności związane z ich funkcjonowaniem. W przypadku szkół i przedszkoli, w których nie wszyscy nauczyciele będą strajkować, dyrektor placówki zorganizuje, w miarę możliwości, zajęcia świetlicowe dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki we własnym zakresie. Liczba dzieci w przypadku takich zajęć może jednak zostać ograniczona i będzie uzależniona od liczby nauczycieli gotowych do pracy.

Burmistrz Pszczyny, mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności, na bieżąco monitoruje dynamiczną sytuację związaną ze strajkiem i podejmować będzie wszelkie możliwe decyzje oraz działania związane z zapewnieniem uczniom szkół i przedszkoli należytej opieki w trakcie strajku nauczycieli.

Jednocześnie informuję, że w nadzwyczajnej sytuacji, wzorem innych miast, w przypadku gdyby doszło do zagrożenia zdrowia dzieci i uczniów, Burmistrz Pszczyny może zawiesić zajęcia i zamknąć placówkę.

Dyrektorzy szkół i przedszkoli zwracają się z prośbą o wyrozumiałość i rozważenie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi przez rodziców poza placówką.

 

Wykaz placówek, które według informacji na dzień 05.04.2019r. mają przystąpić do strajku

  Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie
ZSP w Czarkowie Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego
Przedszkole Publiczne nr 16  im. Kornela Makuszyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Września w Ćwiklicach
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
ZSP w Łące Szkoła Podstawowa nr 9 im. Alojzego Pławeckiego
Przedszkole Publiczne nr 13
ZSP w Piasku Szkoła Podstawowa nr 10
Przedszkole Publiczne nr 17
Szkoła Podstawowa nr 11 w Porębie
Szkoła Podstawowa nr 12 w Studzionce
Szkoła Podstawowa nr 13 w Wiśle Małej
ZSP w Wiśle Wielkiej Szkoła Podstawowa nr 14
Przedszkole Publiczne nr 15
ZSP w Jankowicach Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach

Szkoła Podstawowa nr 15 w Jankowicach

ZSP w Studzienicach Szkoła Podstawowa nr 16
Przedszkole Publiczne nr 18
Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi  im. ks. Jana Twardowskiego w Pszczynie
Szkoła Podstawowa nr 19 w Brzeźcach
ZS1 w Pszczynie Szkoła Podstawowa nr 5
III Liceum Ogólnokształcące
Przedszkole Publiczne nr 2 im. Juliana Tuwima w Pszczynie
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pszczynie
Przedszkole Publiczne nr 7w Pszczynie
Przedszkole Publiczne nr 8 w Pszczynie
Przedszkole Publiczne nr 10 w Ćwiklicach
Przedszkole Publiczne nr 14 w Studzionce
Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka w Pszczynie