KONKURS BOŻONARODZENIOWY „Radosne święta – twórcze święta”

W grudniu Święta Bożego Narodzenia.
Dorośli i dzieci choinkę ubierają
i ozdoby świąteczne przygotowują.
W tym roku konkurs ogłaszamy
i na Wasze prace do 1 grudnia czekamy.

Wykonaj dowolną techniką ozdobę świąteczną, stroik, lampion,

aniołka, ozdobę choinkową, zawieszkę do okna itd.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

Klasy 1 – 3

Klasy 4 – 8

Prace powinny być opisane: imię i nazwisko autora oraz klasa.

Podczas oceny prac jury przyjmie następujące kryteria:

Pomysłowość i oryginalność.

Estetyka wykonania.

Umiejętność doboru materiałów i wykorzystania współczesnych technik plastycznych do tworzenia prac zgodnych z tradycją bożonarodzeniową.

Prace konkursowe należy oddać:

Klasy 1 – 3 – p. M. Rogalska, s. 25

Klasy 4 – 6 – p. M. Szewczuk, s. 24

Klasy 7 – 8 – p. I. Szymczak, s. 45

Wszystkie prace po rozstrzygnięciu konkursu zostaną przekazane Radzie Rodziców na kiermasz świąteczny.