„Opowiedzcie wiatry dymne i płomienne O tych latach głośnych co jak salwy trzy
Wstało słońce jasne ponad hałdy ciemne Gdy Ślązacy do powstania szli”
( T. Kijonka)

1921-2021

100-lecie III powstania śląskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie historyczno-literackim zatytułowanym

 „III powstanie śląskie oczami nastolatków”

Prace należy wykonać w formie eseju, listu lub opowiadania. Objętość pracy nie powinna przekraczać dwóch stron znormalizowanego maszynopisu ( 1800 znaków na stronie).

Przy ocenie jury będzie brało pod uwagę oryginalność, poprawność merytoryczną i językową.

Termin nadsyłania prac mija 2 czerwca.

Dokładnych informacji udziela nauczyciel historii.