Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie plastyczno-językowym

MY ENGLISH PICTURE DICTIONARY „MÓJ OBRAZKOWY SŁOWNICZEK JĘZYKA ANGIELSKIEGO”

1.CELE KONKURSU
-motywowanie do nauki języków obcych
– utrwalenie słownictwa z zakresu języka angielskiego
-rozwijanie zdolności plastyczno-manualnych
2. ZASADY KONKURSU
• Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas 1 – 3 SP3w Pszczynie
• W pracy konkursowej używany jest tylko język angielski
Słowniki wykonane przez:
• uczniów klas pierwszych: powinny zawierać co najmniej 5 słów
• uczniów klas drugich: powinny zawierać co najmniej 10 słów
• uczniów klas trzecich: powinny zawierać co najmniej 15 słów
A) Zadaniem uczniów jest wybranie minimum 2 z podanych tematów
KLASY PIERWSZE:
• Colours-kolory
• School objects (przybory szkolne)
• Toys-zabawki
• Części ciała
• Nazwy zmysłów
KLASY DRUGIE:
• Ubrania
• Zwierzęta
• Rodzina
• Pomieszczenia w domu
KLASY TRZECIE
• Dzikie zwierzęta
• Części ciała zwierząt
• Naturalne siedlisko zwierząt
• Czynności wykonywane w wolnym czasie
• Jedzenie

B)W słowniku powinna znaleźć się forma pisana słów wybranych przez ucznia oraz ich wizualizacja dowolną techniką i w dowolnej formie (książeczka, plakat, forma przestrzenna, itp.). To, jak uczniowie przedstawią słówka, zależy od nich. Przykładowo, może to być diagram, tabelka, rysunek, mapa myśli, itp. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej. Nie używamy w pracach języka polskiego.
C) Praca musi być podpisana: imię, nazwisko i klasa autora
3. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
– odpowiednia liczba słów
– zgodność słówek z wybranym tematem
– poprawność zapisu słówek i czytelność
– ilustracja, wizualizacja zgodna ze słówkiem
– estetyka wykonania słownika
4. CZAS TRWANIA KONKURSU
• Prace należy dostarczyć do 11 kwietnia 2022r. !!!
• W ramach konkursu zostaną wyłonione I, II i III miejsce. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i trzymamy kciuki!