XXVIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Czy na wady nie ma rady?”

Konkurs adresowany jest do dzieci z kl. I-III

W ramach konkursu należy przygotować pracę plastyczną w oparciu
o literaturę Jana Brzechwy, służącą wzbogacaniu słownictwa
i poszerzaniu kompetencji językowych dzieci.

Praca powinna zawierać ilustracje wierszy Jana Brzechwy prezentujących w sposób humorystyczny ludzkie wady.

Format pracy: A4. Technika: dowolna.

 

Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości
u dzieci, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Prace należy składać u wychowawców lub logopedów do 17 kwietnia 2018 r.

Rejestracji dzieci biorących udział w konkursie dokonują logopedzi (wraz z przygotowaniem metryczki).                                                                                                              Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu przy współudziale Wydawnictwo Komlogo. Przysyłane na konkurs egzemplarze prac nie będą odsyłane do uczestników.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.komlogo.pl w zakładce Konkursy.

                                                                                               Zapraszamy!!!!

Logopedzi szkolni:
Magdalena Ciszewska, Aleksandra Śliwka