Zagadnienia związane z techniką i mechaniką mogą być również ciekawe. Przekonali się o tym uczniowie klas 6. Dzięki projektowi #Laboratoria Przyszłości, na lekcjach techniki mogli wykorzystać „Zestaw konstrukcyjny elementów do montażu z mechaniki – techniki”.
Zestaw ten posłużył do ćwiczeń manualnych i poszerzania wiedzy praktycznej z zakresu techniki
i mechaniki. Umożliwił im budowę działających modeli różnego rodzaju urządzeń i maszyn prostych. Pozwolił na montaż i demontaż poszczególnych elementów zestawu, ucząc ich właściwego doboru i zastosowania, a także zapewnił poznanie i utrwalenie nazw części, jak również czynności, związanych z montażem danego modelu.
Uczniowie skonstruowali między innymi modele: wagę laboratoryjną, dźwig, kołowrót, diabelski młyn, betoniarkę, pojazdy z napędem gumowym i elektrycznym.
Zajęcia te pozwoliły na praktyczne poszerzenie wiedzy technicznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz współpracę w grupie.