W naszej szkole od października do czerwca realizowana była innowacja w ramach Ogólnopolskiego Programu Logopedycznego pod nazwą: „Logopedyczny alfabet – w zakręconym świecie liter”.
Był to program pilotażowy skierowany do logopedów z województwa śląskiego.
Zajęcia w marcu połączone były z obchodami Europejskiego Dnia Logopedy.
Innowacją objęci byli uczniowie uczestniczący w zajęciach logopedycznych z grupy przedszkolnej „Misie” i z klas I-III. Dodatkowo w trakcie całego roku szkolnego odbyły się zajęcia w klasie 5a i 5b
w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.
Na tych zajęciach uczniowie klas piątych zrealizowali jedno zadanie projektowe.
Głównym celem innowacji było dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy oraz wdrażanie profilaktyki logopedycznej i zachęcenie do ćwiczeń logopedycznych w domu.
Innowacja ukierunkowana była na podejmowanie działań służących rozwijaniu sprawności związanych z komunikacją językową.
W trakcie zajęć pracowano nad:  utrwaleniem prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek, podniesieniem sprawności aparatu artykulacyjnego, usprawnianiem aparatu oddechowego,
poszerzeniem słownictwa czynnego i biernego.