Mając świadomość, jak ważna jest umiejętność czytania, która niewątpliwie wzbogaca wyobraźnię, uczy konstruktywnego myślenia, poszerza zasób słownictwa, uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicowe mają możliwość posłuchania piękna literatury dziecięcej.

Propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych jest niezwykle istotne w rozwój intelektualny czy emocjonalny podopiecznych, ale przede wszystkim wspaniałym spędzeniem czasu w gronie rówieśniczym.

Młodzi chętnie zanurzają się w świat książek …